Wyświetlenia 901
Dodał profil gracza
Wszystkie walki gracza zobacz
Data 16:50 09.06.2016
Oceń walkę
Łączna ocena: 1.43 / 10
Głosów: 7
Twoja ocena: brak
Dotychczasowe oceny:
Najavir 10 / 10
149109|Legalne Pranie Mózgu|m|1|251765|Hayabuser|m|2
|0;0;a.Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.|251765.100;149109.98;z|251765.100;149109.85;r;@Dd.3776;@Dc.4424;G.2;J;O.530;c1;-Dd.1746;-Dc.1891|251765.100;149109.75;@Dd.2351;@Dc.2528;G.2;-Dd.1148;-Dc.1610|251765.100;149109.63;@Dd.2656;@Dc.2528;G.2;-Dd.1429;-Dc.1647|149109.71;0;l.2067|149109.71;251765.100;z|149109.71;251765.90;@Dd.2414;@Dc.2460;G.1;O.290;o_.12;-Dd.996;-Dc.1352|149109.71;251765.90;@Dd.2416;@Dc.2460;U;-Dd.0|251765.95;0;l.1139|251765.95;149109.52;r;E;@Dd.3338;@Dc.4424;G.2;c1;-Dd.2337;-Dc.2787|149109.59;0;l.1964|251765.99;0;l.1082|251765.99;149109.59;@Dd.2498;@Dc.2528;U;-Dd.0|149109.59;251765.81;E;@Dd.2530;@Dc.2460;G.1;-Dd.2226;-Dc.2288|149109.66;0;l.1860|251765.85;0;l.1025|251765.85;149109.66;z|251765.85;149109.66;E;@Dd.2656;@Dc.2528;U;-Dd.0|251765.85;149109.56;@Dd.2346;@Dc.2528;G.2;-Dd.1143;-Dc.1722|149109.62;0;l.1757|149109.62;251765.66;r;@Dd.3803;@Dc.4231;G.1;c1;-Dd.1822;-Dc.2803|251765.70;0;l.968|251765.70;149109.50;@Dd.2642;@Dc.2528;G.2;-Dd.1416;-Dc.1760|149109.57;0;l.1654|251765.74;0;l.911|149109.57;251765.74;z|149109.57;251765.55;r;@Dd.3692;@Dc.4231;G.1;c1;-Dd.1742;-Dc.2833|149109.57;251765.55;a.Drugi strzał - pudło!|149109.62;0;l.1550|251765.55;149109.62;N;@Dd.2568;@Dc.2528;U;-Dd.0|251765.59;0;l.854|251765.59;149109.62;@Dd.2645;@Dc.2528;U;-Dd.0|149109.62;251765.59;E;@Dd.2338;@Dc.2460;U;-Dd.0|149109.68;0;l.1447|251765.62;0;l.797|251765.62;149109.68;z|251765.62;149109.49;E;@Dd.2596;@Dc.2528;G.2;-Dd.2596;-Dc.2427|251765.62;149109.38;@Dd.2436;@Dc.2528;G.2;-Dd.1226;-Dc.1835|251765.65;0;l.740|149109.38;251765.65;@Dd.2434;@Dc.2460;U;-Dd.0|149109.43;0;l.1344|251765.65;149109.43;r;E;N;@Dd.3420;@Dc.4424;U;c1;-Dd.0|251765.100;149109.30;@Dd.2649;@Dc.2528;n_.8910;-Dd.1423;-Dc.1872|149109.35;0;l.1240|149109.35;251765.100;z|149109.35;251765.82;E;@Dd.2240;@Dc.2460;G.1;-Dd.1971;-Dc.2362|149109.35;251765.71;@Dd.2501;@Dc.2460;G.1;-Dd.1066;-Dc.1707|251765.71;149109.35;z|251765.71;149109.35;@Dd.2385;@Dc.2528;U;-Dd.0|251765.71;149109.35;a.Drugi strzał - pudło!|149109.39;0;l.1137|251765.74;0;l.683|251765.100;149109.21;E;@Dd.2520;@Dc.2528;n_.8910;J;-Dd.2520;-Dc.2528|149109.24;0;l.1033|251765.100;149109.40;E;@Dd.2421;@Dc.2528;r_.9160,Legalne Pranie Mózgu(40%);-Dd.2421;-Dc.2528|149109.43;0;l.930|149109.43;251765.88;N;@Dd.2549;@Dc.2460;G.1;-Dd.1104;-Dc.1725|251765.88;149109.43;@Dd.2377;@Dc.2528;U;-Dd.0|251765.91;0;l.626|149109.88;149109.88;l.12000|149109.91;0;l.827|251765.93;0;l.569|251765.93;149109.76;r;@Dd.3401;@Dc.4424;c1;-Dd.1494;-Dc.2623|149109.76;251765.74;r;@Dd.3657;@Dc.4231;G.1;c1;-Dd.1718;-Dc.2952|149109.78;0;l.723|251765.76;0;l.513|251765.76;149109.78;z|251765.76;149109.67;N;@Dd.2472;@Dc.2528;-Dd.1259;-Dc.1872|251765.76;149109.54;@Dd.2676;@Dc.2528;-Dd.1448;-Dc.1872|251765.76;149109.42;@Dd.2589;@Dc.2528;-Dd.1367;-Dc.1872|149109.45;0;l.620|251765.78;0;l.456|149109.45;251765.78;z|149109.45;251765.73;@Dd.2498;@Dc.2460;G.1;d1;-Dd.1063;-Dc.176|149109.45;251765.73;@Dd.2456;@Dc.2460;U;-Dd.0|251765.73;149109.45;@Dd.2705;@Dc.2528;U;-Dd.0|149109.47;0;l.517|251765.75;0;l.399|149109.47;251765.57;E;N;@Dd.2187;@Dc.2460;G.1;-Dd.1925;-Dc.2460|251765.58;0;l.342|251765.95;149109.34;@Dd.2676;@Dc.2528;n_.8910;-Dd.1448;-Dc.1872|149109.34;251765.95;@Dd.2212;@Dc.2460;U;-Dd.0|149109.36;0;l.413|251765.96;0;l.285|251765.96;149109.16;r;E;@Dd.3368;@Dc.4424;c1;-Dd.2358;-Dc.3097|149109.17;0;l.310|149109.17;251765.85;@Dd.2257;@Dc.2460;G.1;J;-Dd.872;-Dc.1760|149109.18;0;l.207|251765.86;0;l.228|149109.18;251765.60;r;E;@Dd.3677;@Dc.4231;G.1;c1;-Dd.2750;-Dc.3596|149109.18;0;l.103|251765.61;0;l.171|251765.61;149109.7;@Dd.2372;@Dc.2528;-Dd.1167;-Dc.1872|251765.61;0;l.114|149109.7;251765.41;r;@Dd.4040;@Dc.4231;G.1;c1;-Dd.1993;-Dc.2982|251765.41;149109.0;r;@Dd.3417;@Dc.4424;c1;-Dd.1505;-Dc.2623|0;0;winner.Hayabuser
Rozpoczęła się walka pomiędzy Legalne Pranie Mózgu(168t) a Hayabuser(168t)