Wyświetlenia 16
Dodał profil gracza
Wszystkie walki gracza zobacz
Data 23:44 11.12.2017
Oceń walkę
Łączna ocena: 0 / 10
Głosów: 0
Twoja ocena: brak
42872|Janko|m|1|222350|Smutny Darek|m|1|458264|diilus|m|1|464138|yakubu|m|1|599626|Hetiold Wymiacz|m|2|771107|Isiria|k|2|792305|Szabelski|m|2|819434|Senghor|m|2|821990|Dybekk|m|2|1099080|Netekasva|k|2|1251666|Bosman I|k|1
|42872.100;0;l_per-allies.15|464138.99;0;l_per-allies.15|222350.96;0;hp_per-allies.10|599626.100;0;l_per-allies.15|792305.100;0;hp_per-allies.10|821990.73;0;hp_per-allies.10|1099080.100;464138.99;p_.Celne uderzenie|1099080.100;464138.91;r;B_per.10;@Dd.13971;-redacD_per.30;F.171;G.1;R.5014;-Dd.5013|464138.91;464138.91;p_.Podwójny dech;d__per.20|42872.100;1099080.100;p_.Podwójne trafienie|42872.100;1099080.100;r;@Dd.23369;@Df.32476;U;-Dd.0|42872.100;792305.80;r;@Dd.22744;@Df.27661;G.1;T.6048;c1;o_.12;-Dd.7036;-Df.13291|1251666.100;1251666.100;p_.Podwójny dech;d__per.20|458264.99;1099080.100;p_.Płonąca strzała|458264.99;1099080.31;r;E;@Dd.13807;@Df.27510;-redacD_per.15;F.66;G.2;-redendest_per.30;C.6;-Dd.13807;-Df.25584|0;0;a.Hetiold Wymiacz poddał walkę.|819434.100;222350.97;p_.Błyskawiczny cios|819434.100;222350.96;@D.6691;@Do.4982;-redacD_per.30;F.201;-redmanadest_per.30;t.20;-redendest_per.30;C.8;-D.865;-Do.27|821990.77;771107.100;p_.Aura szybkości;d__per.40|792305.80;222350.96;p_.Szybki atak|792305.80;222350.80;r;B_per.20;u_.28;@D.15568;@Dc.7316;F.206;G.4;-D.8463;-Dc.3797|222350.80;222350.80;p_.Aura szybkości;d__per.40|771107.100;222350.80;p_.Agresywny atak|771107.100;222350.75;@D.17419;F.46;t.16;C.6;T.6056;-D.4329|1099080.32;0;l.402|1099080.32;222350.75;p_.Podwójny strzał|1099080.32;222350.74;x;@Dd.6216;F.171;G.1;-Dd.772|1099080.32;1251666.95;x;E;@Dd.7088;-redacD_per.30;F.171;G.1;R.3544;o_.12;-Dd.3119|1251666.90;0;g.3161|222350.71;0;g.2213,30|458264.99;1099080.32;p_.Podwójne trafienie|458264.99;1099080.25;@Dd.4789;@Df.5146;n_.21420;F.66;G.2;C.6;-Dd.1169;-Df.2875|458264.99;771107.90;E;@Dd.4860;@Df.6488;-redacD_per.30;F.55;G.2;-redendest_per.30;C.6;o_.12;-Dd.4277;-Df.6488|1251666.90;1099080.25;p_.Płonąca strzała|1251666.90;1099080.0;r;E;@Dd.7420;@Df.20482;G.1;@absorb.1134;-Dd.7420;-Df.19868|42872.100;821990.77;p_.Płonąca strzała|42872.100;821990.45;r;@Dd.22300;@Df.37949;G.1;O.560;c1;P;o_.12;-Dd.11105;-Df.22161|821990;0;d|819434.100;222350.71;p_.Błyskawiczny cios|819434.100;222350.65;w;B_per.20;u_.40;@D.7018;@Do.9476;F.201;t.20;C.8;-D.1388;-Do.3320||464138.97;0;l.3824|464138.97;821990.45;p_.Gwałtowny strzał|464138.97;821990.36;E;@Dd.4167;@Df.776;@Dc.4064;-redacD_per.30;F.43;G.1;-redmanadest_per.30;t.16;@absorb.852;-Dd.3667;-Df.613;-Dc.3983|792305.80;222350.65;p_.Porywczy atak|792305.80;222350.61;@D.8784;@Dc.3048;F.206;G.4;-D.2879;-Dc.432|1251666.98;0;l.5271|821990.36;222350.61;p_.Porywczy atak|821990.36;222350.55;@D.9444;@Dc.3370;F.55;G.3;C.13;-D.3577;-Dc.704|821990.41;0;l.5061|458264.99;821990.41;p_.Płonąca strzała|458264.99;821990.34;@Dd.4728;@Df.11409;F.55;G.2;C.6;-Dd.620;-Df.7153|42872.100;821990.34;p_.Płonąca strzała|42872.100;821990.0;r;E;@Dd.21334;@Df.39717;G.1;c1;-Dd.15958;-Df.27683|1251666.98;819434.100;p_.Płonąca strzała|1251666.98;819434.89;@Dd.4353;@Df.10925;G.1;@absorb.1134;-Dd.676;-Df.7294|819434.89;222350.55;p_.Zadziorny atak|819434.89;222350.55;@D.9288;@Do.5231;F.201;t.20;C.8;T.6056;-D.0;-Do.458|464138.97;771107.90;p_.Lodowa strzała|464138.97;771107.88;@Dd.4277;@Df.719;@Dc.4064;F.43;G.1;t.16;@absorb.852;-Dd.708;-Dc.2024|1251666.93;0;g.3161|222350.52;0;g.2213,30|771107.88;222350.52;p_.Agresywny atak|771107.88;222350.52;r;u_.32;@D.63852;W;-D.0|792305.84;0;l.3183|222350.52;222350.52;p_.Odnowa mocy;zz.202;ii.-37|464138.99;0;l.1189|222350.57;0;l.3569|792305.84;222350.57;p_.Szybki atak|792305.84;222350.41;r;B_per.20;u_.29;@D.14396;@Dc.7316;F.206;G.4;P;-D.8291;-Dc.4257|222350.41;792305.82;@D.6568;@Dc.3152;-redacD_per.30;F.43;G.2;-redmanadest_per.30;t.16;-D.833;-Dc.391|771107.89;0;l.803|42872.100;819434.89;p_.Podwójne trafienie|42872.100;819434.89;r;E;@Dd.21732;@Df.33377;U;-Dd.0|42872.100;792305.52;r;N;@Dd.24596;@Df.28265;G.1;c1;P;-Dd.12938;-Df.18905|792305;0;d|1251666.100;0;l.4170|458264.99;771107.89;p_.Śmierdzący ładunek;z_|1251666.100;819434.89;p_.Płonąca strzała|1251666.100;819434.89;r;k_;@Dd.12129;@Df.30159;U;-Dd.0|464138.99;792305.52;p_.Lodowa strzała||464138.99;792305.51;@Dd.4173;@Df.743;@Dc.4064;F.43;G.1;t.16;@absorb.852;-Dd.0;-Dc.1041|42872.100;792305.51;p_.Gwałtowny strzał|42872.100;792305.51;r;@Dd.22520;@Df.27061;U;c1;P;-Dd.0|792305;0;d|819434.89;222350.41;p_.Zadziorny atak|819434.89;222350.35;w;B_per.20;u_.22;f_per.20;@D.9116;@Do.9952;F.201;t.20;C.8;T.6056;-D.0;-Do.4362|1251666.95;0;g.3161|222350.32;0;g.2213,30|819434.82;0;l.402;m.5239,15|42872.100;792305.51;p_.Płonąca strzała|42872.100;792305.6;r;E;@Dd.24204;@Df.35564;G.1;c1;P;-Dd.18104;-Df.28114|792305.6;42872.99;@D.5952;@Dc.3048;-redacD_per.30;F.206;G.4;R.1979;O.1246;o_.8;-D.607;-Dc.90|792305.6;222350.32;p_.Porywczy atak|792305.6;222350.0;r;k_;B_per.20;u_.20;@D.44340;@Dc.14634;F.206;P;-D.38118;-Dc.11582|458264.99;792305.6;p_.Podwójne trafienie|458264.99;792305.0;r;N;@Dd.7190;@Df.10743;F.55;G.2;C.6;c1;P;-Dd.2037;-Df.6531|458264.99;792305.0;a.Drugi strzał - pudło!|1251666.95;771107.89;p_.Płonąca strzała|1251666.95;771107.80;@Dd.4184;@Df.11374;@absorb.1134;-Dd.671;-Df.9278|464138.99;771107.80;p_.Lodowa strzała|464138.99;771107.77;@Dd.4820;@Df.945;@Dc.4064;F.43;t.16;@absorb.852;-Dd.1082;-Dc.2041|771107;0;d|458264.99;819434.82;p_.Płonąca strzała|458264.99;819434.55;r;@Dd.9441;@Df.18085;F.78;G.2;-redendest_per.30;C.6;w_;-Dd.5830;-Df.13730|42872.100;0;l.697|819434;0;d|1251666.95;0;l.3161;g.3161|42872.100;819434.55;p_.Płonąca strzała|42872.100;819434.0;r;E;@Dd.24648;@Df.42177;G.1;@absorb.1128;@absorbm.1091;w_;-Dd.24648;-Df.36694|1251666.95;771107.77;p_.Mistyczny strzał;zz.233|1251666.95;771107.69;E;@Dd.3831;@Df.4857;@absorb.1134;-Dd.3371;-Df.4857|464138.99;771107.69;p_.Lodowa strzała|464138.99;771107.68;@Dd.4264;@Df.768;@Dc.4064;F.43;t.16;@absorb.852;-Dd.100;-Dc.1377|771107.69;0;l.763|458264.99;771107.66;@Dd.4987;@Df.5146;F.55;C.6;-Dd.423;-Df.2334|771107.61;0;m.6163|42872.100;771107.61;p_.Płonąca strzała|42872.100;771107.17;r;E;@Dd.20496;@Df.29701;@absorb.1128;@absorbm.1091;P;w_;-Dd.18036;-Df.29701|771107;0;d|1251666.90;0;g.3161||1251666.90;771107.17;p_.Płonąca strzała|1251666.90;771107.36;E;@Dd.4371;@Df.11710;r_.36134,Isiria(36%);-Dd.3846;-Df.11710|1251666.97;0;l.4481|464138.99;771107.36;p_.Lodowa strzała|464138.99;771107.28;E;@Dd.4232;@Df.872;@Dc.4064;F.43;t.16;@absorb.852;-Dd.3724;-Df.872;-Dc.4064|458264.99;771107.19;E;@Dd.4907;@Df.5873;F.55;C.6;-Dd.4318;-Df.5873|771107.19;464138.99;p_.Agresywny atak|771107.19;464138.99;r;u_.26;@D.84159;U;-D.0|42872.100;771107.0;r;@Dd.20320;@Df.26910;P;w_;-Dd.14184;-Df.24736|0;0;winner.Bosman I, Janko, yakubu, diilus, Smutny Darek
Rozpoczęła się walka pomiędzy Janko(361t), Smutny Darek(312p), diilus(330t), yakubu(311t), Bosman I(317t) a Hetiold Wymiacz(312t), Isiria(330w), Szabelski(326p), Senghor(319b), Dybekk(327p), Netekasva(310h)