Numerki itemów:

Rękawiczki gobliniej elegancji - ITEM#1351071526.katahha

Podział łupów:

Rękawiczki gobliniej elegancji --------> Egoistyczny Mag


Pokaż zdobycze
Profil w Margonem