Rozpoczęła się walka pomiędzy Carlosinhio(51h) a Martwy Ciąg(51m), ali-g I(51p)