Rozpoczęła się walka pomiędzy Bolthurn(378h) a Lord Drwian(355h)