Rozpoczęła się walka pomiędzy Rakhis(293w) a lonia(378m)