Rozpoczęła się walka pomiędzy Mayuri(341t) a Rakhis(293w)