Rozpoczęła się walka pomiędzy Rakhis(293w) a Mayuri(341t)