Rozpoczęła się walka pomiędzy Czerep Legenda(130p) a Nokkzis(189m)