Rozpoczęła się walka pomiędzy Verathi Jr(182m) a Aigorr(181p)