Rozpoczęła się walka pomiędzy gangsterman(300t) a Irson(309b)