Rozpoczęła się walka pomiędzy Berkos(244t) a Tyrann(231m)