Rozpoczęła się walka pomiędzy Perrum(183p) a Devira(180b)