Rozpoczęła się walka pomiędzy Dark Spirit(49m) a Gandus(49t)