Rozpoczęła się walka pomiędzy Vileś(120b), Crazy I(120b) a Kokosovva(114w)