Rozpoczęła się walka pomiędzy pirania(301p) a Demon Zemsty(304w)