Rozpoczęła się walka pomiędzy pirania(301p) a Bożenia(358w)