Rozpoczęła się walka pomiędzy Kopalnik(297w) a Anuka(350t), Seruńxd(320t)