Rozpoczęła się walka pomiędzy Crime V(48p), Mateusz Deimos(47w) a Atyn(48m)