Rozpoczęła się walka pomiędzy Bringo(51m) a Pszczółs(53p)