Rozpoczęła się walka pomiędzy sykumiszczu(86w) a Liwiuś(85p)