Rozpoczęła się walka pomiędzy Gatus(40t) a Thella(40t)