Rozpoczęła się walka pomiędzy pirania(303p) a bigotka(381t)