Rozpoczęła się walka pomiędzy pirania(303p) a Hepcio(324t)