Rozpoczęła się walka pomiędzy Arhmakur(382m) a -Polcio-(347t)