Rozpoczęła się walka pomiędzy Cash Bang(300p) a Slow Motion(244t)