Rozpoczęła się walka pomiędzy Mów Mi Nfz(53p) a Raks(53p)