Rozpoczęła się walka pomiędzy Polarix(79w), Mocny ogień(83m), Sudden Death(83h), Mateuszq(83m), Berrg(83m), Lerixik(79p), rotnik(83w), Droon(71p), Emlonka(83p), Last Scream(76w) a Astaihon(76m), I Ej Cenegejm(83p), Zawisza-z Grabowa(83p), Wincyj Allys(83m), Genran junior(83w), Mr berq(83h), Christo(83w), Madzia xoxo(83m), Richest Rupik(70w), Casheer(83t)