Rozpoczęła się walka pomiędzy Shedu(64b) a Tarantul(64m), Mr Ufoox-D(63t)