Rozpoczęła się walka pomiędzy Shedu(64b) a Lamborginni(64w), Eski tv(61w)