Rozpoczęła się walka pomiędzy Shedu(64b) a Feli czita(53p), Nikomu Nieznany(62w)