Rozpoczęła się walka pomiędzy Shedu(64b) a Lamborginni(64w), Atagonis(64w)