Rozpoczęła się walka pomiędzy Gaiakaila(64h) a Ukneed(63t)