Rozpoczęła się walka pomiędzy Fakka Yua(196m) a Taipanek(192h)