Rozpoczęła się walka pomiędzy Jordaś krul(186p) a Cukierkowy pal(83p)