Rozpoczęła się walka pomiędzy Ar-Anakin(304t) a Utra(304t)