Rozpoczęła się walka pomiędzy Daddy Wegeta(301b) a Czesław Król(301m)