Rozpoczęła się walka pomiędzy Batosoba(160m) a Kielnia Pozoru(160m)