Zaynor(227h), Ochrona Żywiłów(210w) a Maqenik(230h)