Rozpoczęła się walka pomiędzy Yalgosar(271w) a Zagładuś(269w), Pan Gintuś(262w)