Rozpoczęła się walka pomiędzy Atuuś(83p) a Fake Rick(83b)