Rozpoczęła się walka pomiędzy Cadion(130t) a Drax Zniszczy Was(130b), Stakin(130t)