Rozpoczęła się walka pomiędzy Rethgif Kidireht(231b) a Sirtek(230b), Strong Cypionate(227w)