Rozpoczęła się walka pomiędzy Khage(310h) a Koleżanka Jimmyego(308m)