Rozpoczęła się walka pomiędzy Khage(310h) a Squbany Ovius(314t)