Rozpoczęła się walka pomiędzy Daeneyd(289w), Walsh(339p) a Street Bandit(311m)