Rozpoczęła się walka pomiędzy Bezquet(100w), Beeg(102w) a Sir Uthg(101m)