Rozpoczęła się walka pomiędzy Sir Uthg(101m) a No fajnie(99m), Przybor(105p)