Rozpoczęła się walka pomiędzy Yalgosar(271w), Spiri(271t) a Listuś Na Bombie(265w), Annuś(265m), Kidner baran(271b)