Rozpoczęła się walka pomiędzy ilmatereckki(83h), Zdystansowany Merkey(83t) a Yoshikage-Kira(100w)